CO MUSÍM :

-  Schopnost splatit min. 30 % svých dluhů ve splátkovém kalendáři z celkové částky Vašich pohledávek.

-  Mít alespoň 2 věřitele (nesmí být pouze jeden s více závazky).

-   Neschopnost splácet své půjčky a úvěry svým věřitelům po dobu delší jak 30 dnů.

-   Čistý trestní rejstřík (nesmíte být pravomocně v posledních 5 letech odsouzen/a za trestní čin majetkové nebo hospodářské povahy).

-   Stálý příjem (HPP, VPP, brigáda nebo smlouva o provedení práce, popřípadě přistupitel).

-   Starší 18 let věku.

-  Občanem ČR (pokud nejste občanem ČR, musíte mít alespoň trvalé bydliště v ČR).

 

CO NESMÍM :

-   Nic soudu nezatajit !!! (soud vždy zkoumá, zda při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech jste měli poctivý úmysl peníze splatit.

-   Nenabírat na sebe další závazky, které nejste schopni v době, kdy budete v oddlužení splácet.   

TOPlist