EXEKUCE (dlužník / povinný)

 

Kdy se stávám povinným?

Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě pověření soudu k vedení exekuce, ve kterém je také vymezeno, jaký exekutor exekuční řízení provede.

Co je cílem exekuce?

Cílem exekučního řízení je v co nekratším časovém horizontu dosáhnout ukončení exekučního řízení vymožením, a to v naprostém souladu se zákonem.

Co mohu očekávat?

Můžete očekávat profesionální kontakt od zaměstnanců Ex. úřadu, kteří s vámi projednají možnosti řešení vašeho finančního problému. V případě Vašeho zájmu o řešení vzniklé situace využijte sekci kontakty.

Z čeho se skládá dlužná částka?

Dlužná částka je vymezena v exekučním návrhu - obvykle se jedná o:

  • jistinu (tedy původní dluh)
  • úroky z prodlení,
  • náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení
  • náklady oprávněného v exekučním řízení
  • náklady exekuce

V případě, že si přejete znát přesnou výši vymáhané částky v exekuci vedené naším úřadem, můžete se na nás obrátit v sekci kontakty.

Obdržel jsem výzvu k dobrovolnému plnění – jak mám postupovat?

Nejrychlejším způsobem řešení exekuce je okamžité uhrazení vyčíslené částky na bankovní účet soudního exekutora s uvedením variabilního symbolu platby (všechny tyto údaje výzva k dobrovolnému plnění obsahuje).
Pokud není ve Vašich možnostech uhradit vyčíslenou částku najednou, neprodleně kontaktujte pracovníky našeho exekutorského úřadu prostřednictvím sekce kontakty, kteří se s Vámi domluví na dalším postupu řešení exekuce.

Co musím znát, když kontaktuji Exekutorský úřad?

  • Číslo jednací exekučního řízení
  • Vaše rodné číslo / datum narození
  • Důvod Vašeho hovoru
  • Návrh řešení