Občané od 18 let věku

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může na sebe podat osoba, která je starší 18 let. Je občanem ČR nebo tu má trvalé bydliště. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali jak v důsledku podnikatelské činnosti, tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být řešen způsoby:

  1. Prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka
  2. Splátkovým kalendářem
  3. Přistupitel, který se za Vás zaručí, že v době co jste v oddlužení Vám pomůže nebo bude splácet splátkový kalendář ve finanční výši určené soudem (tato varianta je pouze při oddlužení na 3 roky se splátkovým kalendářem nad 60%)

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

  1. Kopie OP (na soud černobíle)
  2. Výpis z rejstříku trestů
  3. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 1 rok
  4. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 1 rok
  5. Pokud máte vyživovací povinnost (soudní rozhodnutí, rodný list)
  6. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
  7. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)